Arkivet

Nodearkivet

Hele samlingen

Noder – enkelte

Noder i hæfteform

Via PDF-filerne herover kan ses og hentes oversigter, der omfatter Snoghøjkorets nodearkiv gennem 20 år, opdelt i noder i hæfteform, med samlinger, værker o.l. samt noder til enkelte sange. Vi håber oversigten kan tjene som inspiration og samtidig give et billede af Snoghøjkorets musikalske historie og udvikling. Ønsker I information om vores materiale kan vi kontaktes via vores kontaktlink.