Historie

Snoghøjkoret blev startet i 1984 i aftenskoleregi, gennem et samarbejde mellem Musikskolen og en gruppe musiklærere, med base på Snoghøj Højskole. Første dirigent var højskolelærer Jørgen Lorentzen. Senere kom Jørgen Andersen til, som fulgte koret i 2 årtier og som lagde grunden til korets mangeårige rytmiske tradition med bla. afrikanske sange. Skiftende bestyrelser og dirigenter har fortsat denne tradition og repertoiret bærer fortsat præg af korets lyst til at arbejde og eksperimentere med den rytmiske musiks mange genrer.

I det efterfølgende beskrives korets start af en af stifterne, musiklærer Gudmund Pedersen:

Et kor fødes…
Når man som musiklærer i folkeskolen arbejder med børnekor, er det faktisk rart ikke altid at skulle være den, der er den udfarende kraft – eller sagt på en anden måde – være dirigent. Derfor vælger man nogen gange selv at synge i kor.

Det var sådanne tanker, jeg først i firserne gik og pønsede på.
Det var jo oplagt, at man på skolen, hvor jeg arbejdede, måske kunne mødes en gang imellem for at synge lidt for hyggen og det sociale samværs skyld. Men det ville på sigt ikke være nok til at tilfredsstille ens behov.
Derfor var vi 3 lærere – Bjarne O. Pedersen, Erik Strøm og undertegnede, som i efteråret 1983 på et tidspunkt aftalte at mødes på en skole for at dyrke lidt musik under en eller anden form.
Da der senere blev arrangeret nogle spil-sammen dage, og at det yderligere kom musiksamrådet for øre, at der evt. var planer om at starte et kor, tog højskolelærer Jørgen Lorentzen initiativ til oprettelse af et rytmisk kor i aftenskoleregi.
Koret startede op tirsdag d. 13. marts 1984. Da Snoghøj Højskole stillede et lokale til rådighed, var det jo helt naturligt, at koret kom til at hedde “Snoghøjkoret”.
Dejligt at det lever den dag i dag på 23. år.

Gudmund Pedersen
Foråret 2007